Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<< >>
Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ . Τίτλος έργου : Στατική Ενίσχυση και Αναβάθμιση Yποδομών Γυμνασίου- Λυκείου Μελεσών

Το έργο αφορά εργασίες που θα γίνουν στο σχολείο: Γυμνασίου- Λυκείου Μελεσών, εντός του οικισμού Μελεσών, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Οι εργασίες αφορούν την αναβάθμιση-συμπλήρωση των υποδομών των κτιρίων, την στατική ενίσχυσητου φέροντος οργανισμού και την ενεργειακή αναβάθμισή του καθώς και την βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίεςπροκειμένου το σχολείο να λειτουργήσει σύμφωνα με τα πρότυπα των σύγχρονων διδακτηρίων. Η πράξη έχει ορίζοντα υλοποίησης 18μηνών.Σκοπός της πράξης είναι η ασφάλεια των παιδιών , γι αυτό γίνεται η στατική ενίσχυση, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μιάςκαι τα παιδιά στην ενδοχώρα του νομού θα πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας με εκείνα της
πόλης καί η εξασφάλιση υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού
συστήματος.

 

Προϋπολογισμός μελέτης: 2.117.073,17 €  (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020»  ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α.: 2016ΕΠ00210033. και κωδικό Πράξης 5000583.

 Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου διενεργήθηκε την 18/05/2017 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, κατακύρωσε με την αρ. 97/2018 απόφασή της το διαγωνισμό στο μειοδότη: «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με συνολική δαπάνη προσφοράς 513.323,42 € (χωρίς Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση  69,93 %.

Η με αρ. πρωτ. 8129/04-07-2018 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, υπογράφηκε την 04/07/2018 για συνολικό ποσό 636.521,04 € (με Φ.Π.Α.)., εκ των οποίων τα 511.828,15 € αφορούν τις εργασίες με τα ΓΕ & ΟΕ 18% και τα απρόβλεπτα, τα 1.495,27 € αφορούν την αναθεώρηση και τα 123.197,62 € αφορούν το Φ.Π.Α.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως τις 04/01/2020.

 

 

              

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ