Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<< >>
Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Σύνδεσμο Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη- Αρχανών-Τεμένους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'' αριθμ. ΣΟΧ  1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Σύνδεσμος Διαχείρισης  Περιβάλλοντος Δήμων

                                                        Ν. Καζαντζάκη- Αρχανών-Τεμένους

                           

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.         Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.         Την υπ'' αριθμ. 17848/7-4-2010 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.

3.         Την υπ΄ αριθμ. 18641/12-4-2010  απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

4.         Την υπ΄ αριθμ. 8/17-6-2010 απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου  του Συνδέσμου Διαχείρισης Περιβάλλοντος των Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών - Τεμένους για καθορισμό θέσεων.

5.         Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ. 1381/29-9-2003).

 

 

Ανακοινώνει

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσμου Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους, που εδρεύει στο Τ.Δ. Μεταξοχωρίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ