Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<< >>
Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Δημ. Παιδικό & Βρεφονηπιακό Σταθμό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.         Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.         Την υπ'' αριθμ. 17848/7-4-2010 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.

3.         Την υπ΄ αριθμ.   18654/12-4-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

4.         Την υπ΄ αριθμ.   81/29-4-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Καζαντζάκης για καθορισμό θέσεων.

5.         Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ. 1228/28-8-2003).

 

 

 Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Παιδικού & Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Ν. Καζαντζάκης, που εδρεύει στο Μεταξοχώρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 


Συνημμένα Αρχεία:

Ανακοίνωση Προκήρυξης

Παράρτημα Προκήρυξης