Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

1/4/2013: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ         ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ       6147

 

Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                    Πεζά 28 Μαρτίου 2013

Προς:  Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής      

 

ENTAΥΘΑ


 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την Πρώτη (1) του μήνα Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης λεωφορείων

2.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων

3.

Έγκριση της 194/5690/10.3.13 απόφασης Δημάρχου και εξέταση γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της 572/2013 διαταγής πληρωμής της αιτούσας Στυλιανής Μαθιουδάκη

4.

Ψήφιση πίστωσης για έξοδα νομικών, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

5.

Ορισμός συμβολαιογράφου για την κατάρτιση πράξεων αγοραπωλησίας ακινήτων

6.

Έγκριση πίνακα αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Ιωάννη-Γεωργίου Σπανάκη

7.

Ψήφιση πίστωσης σύμφωνα με την 13/2013 μελέτη για την προμήθεια χλωρίου και αναλωσίμων μέτρησης χλωρικής περιεκτικότητας

8.

Ψήφιση πίστωσης σύμφωνα με την 18/2013 μελέτη για την προμήθεια λοιπών οικοδομικών και μονωτικών υλικών

9.

Ψήφιση πίστωσης σύμφωνα με την 13/2013 μελέτη για την προμήθεια για υπηρεσίες μυοκτονίας-εντομοκτονίας και απολύμανσης

10.

Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή χλωριοτήρων ύδρευσης

11.

Ψήφιση πίστωσης για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων σύμφωνα με την 19/2013 μελέτη

12.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες καθαρισμού γραφείων  σύμφωνα με την 16/2013 μελέτη

13.

Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων εκτέλεσης έργων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

 

14.

Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση συστήματος τηλεελέγχου δικτύων ύδρευσης

15.

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Πεζά-Κουνάβοι-Αλάγνι) και αντλιοστάσια"

16.

Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού των υπηρεσιών: "Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων"

17.

Εξέταση γνωμοδότησης επί της διαταγής πληρωμής 839/12 της αιτούσας VODAFONE

18.

Ψήφιση πίστωσης δαπάνης τεχνικού ελέγχου οχημάτων

19.

Ψήφιση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Χαραλαμπάκης Γεώργιος