Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

5-3-2013: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ         ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ       4146

 

Θέμα:             Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πεζά 1 Μαρτίου 2013

 

 

 

Προς               Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής      

 

ENTAΥΘΑ


 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την 5η του μήνα Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Κρήτης κατά τη συζήτηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής αποζημίωσης του απαλλοτριωμένου ακινήτου των Μαρίνας Επιτροπάκη, Γρηγορίου Επιτροπάκη και Νικολάου Επιτροπάκη

2.

Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση των πρώην Δημάρχων Ν.Καζαντζάκη και Αρχανών, Ρούσσου Κυπριωτάκη και Δημητρίου Φραγκουλάκη αντίστοιχα κατά την εκδίκαση της 733/13 κλήσης ενώπιον του Α'' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.

3.

Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

4.

Ψηφίσεις πιστώσεων εκκρεμών αγορών ακινήτων

5.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό ΓΑ 38/ΕΡΓ/2/2013 αγωγής της Βαϊας Παπανικολάου

6.

Έγκριση της 149/4183/28.2.13 απόφασης Δημάρχου περί αποδοχής της γνωμάτευσης της δικηγόρου Βαριτάκη Γεωργίας περί άσκησης ανακοπής και αναστολής εκτελέσεως  της 220/2013 Διαταγής Πληρωμής της αιτούσας εταιρείας Ε.Καλλέργης & Σια Ε.Ε.

7.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί της 572/483/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου έπειτα από αίτηση της Στυλιανής Μαθιουδάκη

8.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) & αντλιοστάσια",  καθώς και έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού.

9.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης) - υποέργο 1: "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης

10.

Ψηφίσεις πιστώσεων για δαπάνες συντηρήσεις και επισκευής οχημάτων

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Χαραλαμπάκης Γεώργιος