Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

22-4-2013: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ        ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ        ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Πεζά 17 Απριλίου 2013

ΑΡ.ΠΡΩΤ:      7556

 

 

Θέμα:             Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Προς               Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής      

 

ENTAΥΘΑ


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την Εικοστή δεύτερη (22) του μήνα Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό Γ.Α. 598/ΤΑΚ/79/2013 αγωγής της εταιρείας "Εκδόσεις Μυκωνιάτης Α.Ε."

2.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό Γ.Α. 282/ΤΑΚ/41/2013 αγωγής της εταιρείας "ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

3.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό 138/6.3.13 αγωγής της εταιρείας "Ι.Κ. Χριστάκης Ανώνυμη Εργοληπτική Τεχνική Εμπορική Βιοτεχνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανική και Γεωργική Εταιρεία" με το διακριτικό τίτλο: "Ι.Κ. Χριστάκης Α.Ε. 

4.

Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Κρασσανάκη Εμμανουήλ

5.

Εκκαθάριση  και λύση της αστικής μη κερδοσκοπικής δημοτικής εταιρείας με την επωνυμία: "Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωνικής Φροντίδας" του πρώην Δήμου Αστερουσίων (Ε.ΠΟ.ΚΟΙ.Φ)

6.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) φωτοτυπικών μηχανημάτων

7.

Ψήφιση πίστωσης δαπάνης για προμήθεια λιπαντικών

8.

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με την 32/2013 οικεία μελέτη

9.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη προμήθειας ξυλοτύπου

10.

Ψήφιση πίστωσης για τη διαχείριση - συντήρηση εφαρμογών "έξυπνος οικισμός"

11.

Ψήφιση πίστωσης για χημικό έλεγχο λυμάτων βιολογικών καθαρισμών

12.

Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων

13.

Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή οχημάτων και  μηχανημάτων έργου

14.

Απαλλαγή της υπολόγου εντάλματος προπληρωμής Παρασκευά Χαρίκλειας για δαπάνες επέκτασης δικτύων ηλεκτροφωτισμού (σχετική απόφαση 34/2013 της Οικονομικής Επιτροπής)

15.

Ορισμός συμβολαιογράφου και δικηγόρου για κατάρτιση και παράσταση συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ακινήτου στις Αγιές Παρασκιές με αντισυμβαλλόμενο των Σταύρου Ευάγγελο

16.

Έγκριση πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου: "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και δίκτυα τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκκροής στην ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης)- υποέργο 1: Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού άνω Αρχανών"

17.

Έγκριση πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου: "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Κουνάβοι -Πεζά, Αλάγνι- Μελέσσες) και αντλιοστάσια"

18.

Έγκριση τευχών προεκτίμησης αμοιβής και ανάθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης οικισμού Μεταξοχωρίου

19.

Έγκριση πίνακα αμοιβών δικηγόρου Σπανάκη Ιωάννη-Γεωργίου

20.

Κατάρτιση έκθεσης πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2013

21.

Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Ολοκληρωμένες δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων"

22.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

23.

Έγκριση της 288/7549/16.4.13 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης προκειμένου να ασκηθούν ή όχι ένδικα μέσα κατά της 7/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Χαραλαμπάκης Γεώργιος