Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ         ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ       1141

 

Θέμα:             Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

             Πεζά 18 Ιανουαρίου 2013

 

 

 

Προς               Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής      

 

ENTAΥΘΑ


 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την εικοστή δεύτερη (22η) του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

Συγκρότηση σε σώμα της β''  Οικονομικής Επιτροπής της δημοτικής περιόδου 2011-2014 και εκλογή αντιπροέδρου

2.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό Γ.Α. 1958/ΤΑΚ/423/2011 αγωγής της εταιρείας Χουστουλάκης Μιχαήλ και Σια Ο.Ε.

3.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό Γ.Α. 3130/ΕΓ/99/2012 αγωγής πέντε υπαλλήλων των ΚΕΠ του Δήμου.

4.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό Γ.Α. 7606/ΤΜ/1343/2011 αγωγής της κοινοπραξίας Μαμουλάκης Α. - Μακρακης Σ.

5.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό Γ.Α. 360/ΤΜ/63/2012 αγωγής της Ειρήνης Γκοντέ του Βασιλείου

6.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή νομικής γνωμάτευσης επί αιτήσεων των κ.κ. Κοντζεδάκη Αικατερίνης και Γαλανάκη Αικατερίνης

7.

Έγκριση της 25/525/10.1.13 απόφασης Δημάρχου και αποδοχή ή όχι της από 11.1.2013 γνωμοδότησης περί άσκησης ή όχι ενδίκων βοηθημάτων κατά της από 31.12.12 απλής επιταγής προς πληρωμή του ποσού 19.785,75 ευρώ προς τον Τζανάκη Νικόλαο.

8.

Έγκριση πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων

9.

Έγκριση πρακτικών δημόσιας κλήρωσης και ορισμός α) επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για παροχή υπηρεσιών

10.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό Γ.Α. 146/ΤΜ/26/2012 αγωγής της εταιρείας Λατομεία Παρθενίου Α.Ε.

11.

Έγκριση πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου: " Επέκταση και βελτίωση έργων ενδοδημοτικής οδοποιίας δημοτικής ενότητας Αρχανών"

12.

Έγκριση πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μεσοχωριού"

13.

Ορισμός νομικού συμβούλου για την παροχή γνωμοδότησης για το νομικό χειρισμό της με αριθμό απογράφου 218/2012 διαταγής πληρωμής και της 178/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

14.

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013

 

Ο Πρόεδρος

 

Χαραλαμπάκης Γεώργιος