Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Πρόσκληση της 13ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Προς: Όλα τα μέλη της Οικονομικής

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                   Επιτροπής                                    

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ      

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :           20529                

                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση της 13ης συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

 

            Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα  συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και     και ώρα 1..30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  :

  1. Έκθεση 2ου Τριμήνου για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
  2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και ανάθεση μελέτης Η/Μ κτιρίου Δημοτικής Ενότητας Αρχανών
  3. Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση κατά την εκδίκαση της Γ.Α. 3801/Τ.Μ./664/2011 Αγωγής
  4. Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί κατά την εκδίκαση της με αρ. Γ.Α. /681/ΤΑΚ/2011 Αγωγής της εταιρείας «Μ. Επιτροπάκη &ΣΙΑ Ο.Ε. –Τροποποίηση της 71/2011 Απόφασης»
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί κατά την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης Γ.Α. 5164/ΤΜ/889/2011 Αγωγής»
  6. Ορισμός συμβολαιογράφου  για τη σύνταξη συμβολαίων αγοράς οικοπέδων και ψήφιση πίστωσης
  7. Ορισμός Νομικού συμβούλου για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ένδικων μέσων /Βοηθημάτων κατά της 839/2012 Διαταγής Πληρωμής της Α.Ε. Παροχής Τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ»
  8. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»
  9. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης «Έξοδα κοινόχρηστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα»

10.  Συμπλήρωση της 23/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής –Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Εφετείο

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Χαραλαμπάκης Γεώργιος