Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Πρόσκληση της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ         ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ       15933

 

Θέμα:             Πρόσκληση της 11ης συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πεζά 7 Ιουνίου 2012

 

 

 

Προς               Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής      

 

ENTAΥΘΑ


 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την 12η  του μήνα Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.

Ορισμός συμβολαιογράφου για τη λήψη ένορκης κατάθεσης από τον αντιδήμαρχο Μελεσσανάκη Νικήτα και ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της κλήσης της αντιδίκου Ζαβερδινού Στυλιανής

2.

Ψήφιση πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων

3.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες αμοιβής του δικηγόρου Λαγουδάκη Κωνσταντίνου

4.

Αμοιβές Ορκωτών Εκτιμητών για αγορές ακινήτων και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των σχετικών δαπανών

5.

Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας - εντομοκτονίας και απολύμανσης

6.

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού

7.

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

8.

Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή της συνεχιζόμενης προμήθειας αναλωσίμων ανταλλακτικών εκτυπώσεων και μηχανογράφησης

9.

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικής μελέτης για την προμήθεια λοιπών οικοδομικών και μονοτικών υλικών

10.

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ξυλότυπου

11.

Ανάθεση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού προγράμματος οικονομικής υπηρεσίας, δημοτολογίου, μητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, μισθοδοσίας σύμφωνα με την 51/2012 οικεία μελέτη

12.

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικής έκθεσης για συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

13.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί της 26.4.12 αιτήσεως των Καλλέργη Ακριβής, Μοχιανάκη αριστοφάνη, Μαριετάκη Μαρίας, Δημητράκη Ευαγγελίας και Κουκάκη Ευαγγελίας

14.

Ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της ΓΑ 515/ΤΜ/94/2012 Αγωγής

15.

Ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της ΓΑ 2654/ΤΜ/438/2012 Αγωγής

16.

Εγκριση προεκτίμησης αμοιβής (αρ.μελ.48/2012) και ανάθεση μελέτης επεξεργασίας λυμάτων τοπικής κοινότητας Αστριτσίου

17.

Καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων

18.

Καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (υποέργο 2, αρ.μελ.45/2012) που εντάσσεται στο συνολικό έργο "αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών"

19.

Ψηφίσεις πιστώσεων συνεχιζομένων έργων, παροχών υπηρεσιών και προμηθειών

20.

Προέλεγχος ισολογισμού της 31.12.10 και των οικονομικών καταστάσεων 2010 του πρώην Δήμου Αστερουσίων

21.

Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης τελών χρήσης μηχανημάτων έργου και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής

22.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων και ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής της αυτής δαπάνης

23.

Συντηρήσεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων έργου

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Χαραλαμπάκης Γεώργιος