Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

24-5-2013: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ         ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ       10745

 

Θέμα:             Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πεζά 20 Μαΐου 2013

 

 

 

Προς               Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής      

 

ENTAΥΘΑ


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την 24η του μήνα Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) και στοχοθεσία υλοποίησης του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων

2.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή νομικής γνωμάτευσης επί αιτήσεως του κ. Μίνωος Τέκου

3.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την "προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία υπαίθριου χώρου προβολής του "προϊόντος" του Δήμου"

4.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: "κυλιόμενες εκδηλώσεις για τη δημοτική αγορά (για δύο έτη)"

5.

Καθορισμός όρων ανοικτής δημοπρασίας για τη "Σήμανση ενιαίου δικτύου φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδρομών του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων"

6.

Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικών ειδών

7.

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: "Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων"

8.

Έγκριση τευχών προεκτίμησης αμοιβής και ανάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαμόρφωσης πλατείας Αστριτσίου

9.

Ψήφιση πίστωσης για αντικατάσταση περιφράξεων, ασφάλιση πρόσβασης χώρων ριψης απορριμάτων

10.

Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή στέγης χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη

11.

Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

12.

Ψήφιση πίστωσης για την τεχνικό έλεγχο οχημάτων και έκδοση κάρτας καυσαερίων

13.

Ψήφιση πίστωσης για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων

14.

Ψήφιση πίστωσης δαπανών ΠΟΕ σύμφωνα με την 46/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15.

Ψήφιση πίστωσης για διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου

16.

Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων που αφορά τις ήδη τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

17.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης αιρετών

18.

Ψήφιση πίστωσης δαπανών αγοράς και μεταγραφής ακινήτων, ορισμός συμβολαιογράφων για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων

19.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της 478/2010 Αγωγής του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης

20.

Έγκριση των 410/2013 και 473/2013 αποφάσεων Δημάρχου και εξέταση νομικής γνωμοδότησης επί της 514/532/2013 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου η οποία εξεδόθη έπειτα από αίτηση του Δημητρίου Βακιντή

21.

Έγκριση των 408/2013 και 461/2013 αποφάσεων Δημάρχου και  νομικής γνωμοδότησης επί της 1044/914/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου η οποία εξεδόθη έπειτα από αίτηση του Κουράκη Μιχαήλ

22.

Εξέταση νομικής γνωμοδότησης επί άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της 7/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

23.

Εξέταση νομικής γνωμάτευσης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού με την κ. Λυριτσάκη Μαρία

24.

Έγκριση της 455/2013 απόφαση Δημάρχου και εξέταση νομικής γνωμάτευσης περί άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά της 486/508/2013 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου η οποία εξεδόθη έπειτα από αίτηση της Αικατερίνης Αλεξοπούλου το γένος  Γούναρη

25.

Έγκριση πίνακα αμοιβών της δικηγόρου Βαριτάκη Γεωργίας

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Χαραλαμπάκης Γεώργιος