Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Πρόσκληση της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ         ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ       14420

 

Θέμα:             Πρόσκληση της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πεζά 16 Μαΐου 2012

 

 

 

Προς               Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής      

 

ENTAΥΘΑ


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την Εικοστή πρώτη (21) του μήνα Μαΐου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων

2.

Έγκριση της 221/12759/26.4.12 απόφασης Δημάρχου για την αποδοχή νομικής γνωμοδότησης επί της 50/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πύργου

3.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες καθαρισμού γραφείων

4.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9315

5.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4032

6.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2185

7.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5521

8.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4077

9.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7342

10.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2066

11.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9335

12.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5549

13.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5548

14.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5531

15.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9340

16.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2114

17.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2145

18.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9626

19.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2069

20.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3763

21.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4031

22.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9310

23.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7446

24.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7428

25.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2146

26.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9314

27.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3764

28.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4077

29.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7417

30.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9307

31.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7416

32.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7473

33.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3178

34.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7466

35.

Συντήρηση - επισκευή του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 62920

36.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9618

37.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9617

38.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7385

39.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3178

40.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5550

41.

Συντήρηση - επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3165

42.

Συντήρηση - επισκευή του μηχανήματος έργου  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 111539

43.

Συντήρηση - επισκευή του μηχανήματος έργου  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 115251

44.

Συντήρηση - επισκευή του μηχανήματος έργου  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 43977

45.

Συντήρηση - επισκευή του μηχανήματος έργου  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 62920

46.

Συντήρηση - επισκευή του μηχανήματος έργου  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 111539

47.

Συντήρηση - επισκευή του μηχανήματος έργου  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 58667

48.

Συντήρηση - επισκευή του μηχανήματος έργου  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 43870

49.

Συντήρηση - επισκευή του μηχανήματος έργου  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 108092

Ο Πρόεδρος

 

Χαραλαμπάκης Γεώργιος