Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ         ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ       2994

 

Θέμα:             Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πεζά 13 Φεβρουαρίου 2013

 

 

 

Προς               Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής      

 

ENTAΥΘΑ


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την Δέκατη όγδοη (18) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

Εξέταση ένστασης της εταιρείας Γ. Μαυρεδάκης Σεκιούριτυ Ε.Π.Ε. για τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό για την "προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του Μουσείου Ν. Καζαντζάκης"

2.

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την "προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη"

3.

Έγκριση πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (κλειστό γυμναστήριο)

4.

Καθορισμός τιμής τέλους κοινοχρήστων χώρων

5.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωνοδότηση επί της αιτήσεως της κας Λυριτσάκη Μαρίας-Βασιλικής για την καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης υλικής ζημιάς

6.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της με αριθμό Γ.Α. 1661/ΤΜ/257/2012 αγωγής του Σκουλά Γεωργίου του Ανδρέα

7.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί της με αριθμό 14/4327/ΕΓ/96/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

8.

Έγκριση πίνακα αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Κουβίδη Νικολάου

9.

Εξέταση γνωμοδότησης δικηγόρου επί της με αριθμό 2505/4.2.13 δήλωσης-πρότασης εξώδικου συμβιβασμού του Τσουπάκη Δημητρίου 

10.

Έγκριση της 35/2012 μελέτης και καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας (εργασίας) με τίτλο: "Διοργάνωση ορεινής ποδηλασίας στο δήμο Αρχανών - Αστερουσίων"

11.

Έγκριση της 37/2012 μελέτης και καθορισμός των όρων ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας (εργασίας) με τίτλο: "Ολοκληρωμένες δράσεις προβολής-δημοσιότητας στο δήμο Αρχανών - Αστερουσίων"

12.

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση της 2/2013 μελέτη για τις εργασίες με τίτλο: "καθαρισμός νεκροταφείων"

13.

Έγκριση πίνακα αμοιβών δικηγόρου Κρασσανάκη Εμμανουήλ

14.

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης

15.

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κιβωτίων ανακομιδής νεκρών

16.

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας

17.

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού

18.

Ψήφιση πίστωσης για εργασίες με τίτλο: "αντικατάσταση υδρομέτρων άρδευσης"

19.

Ψήφιση πίστωσης δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών

20.

Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενων έργων, παροχών υπηρεσιών, προμηθειών και λοιπών δαπανών που ανατέθηκαν κατά τα παρελθόντα έτη, καθώς και υποχρεωτικών δαπανών

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Χαραλαμπάκης Γεώργιος