Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 27/01/2012 μέχρι 31/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Πεζά, 27 Ιανουαρίου 2012
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Γραφείο Δημάρχου    Αρ. Πρωτ.: 2103
Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813 401100 Fax: 2813 401146ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 27/01/2012 μέχρι 31/12/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Απόφασης: 46/2012

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, κ. Ρούσσος ΚυπριωτάκηςΈχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.    Την υπ'' αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β'' 1292), όπως ισχύει.
3.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι.
4.    Την με αρ. 33/19-01-2012 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης των ΑντιδημάρχωνΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΑ. ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, με θητεία από 27/01/2012 μέχρι 31/12/2012 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

........................................................

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ