Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αυγουστος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Επιστολή Δημάρχου προς Υπουργείο Εσωτερικών- Προμήθεια Καυσίμων

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πεζά,  26 Μαΐου 2011

   ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                Αρ. Πρωτ:     11052

   ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

 

Προς: Υπουργό Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια καυσίμων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού

            Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

            Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να θέσω υπόψη σας το σοβαρό πρόβλημα της προμήθειας καυσίμων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, το οποίο έχει προκύψει ύστερα από την εφαρμογή του «Καλλικράτη».

            Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010, οι Δήμοι υποχρεούνταν στη σύνταξη Προϋπολογισμού έως 31-03-2011. Έως την ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με την παρ.2 του ανωτέρω άρθρου, είχαν δικαίωμα να εκτελούν δαπάνες εφαρμόζοντας τη διαδικασία των δωδεκατημορίων. Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο και προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, πραγματοποιούνταν η προμήθεια των καυσίμων για τα δημοτικά οχήματα.

            Δεδομένων των νέων συνθηκών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σε όλα τα επίπεδα, όπως άλλωστε και σχεδόν το σύνολο των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, υπήρξαν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης να δοθεί την 12/05/2011. Από 01-04-2011 έως και την έγκριση του προϋπολογισμού, δεν ήταν δυνατή η προώθηση καμίας διοικητικής ενέργειας προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων. Η συγκεκριμένη διαδικασία, λόγω του ύψους της δαπάνης η οποία για το έτος 2011 έχει προϋπολογιστεί ότι θα ανέλθει στο ποσό των 350.000,00€, περιλαμβάνει μία σειρά από ενέργειες όπως είναι η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, ο προσυμβατικός έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.α., οι οποίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί στην καλύτερη περίπτωση μετά την πάροδο τουλάχιστον δύο μηνών.

            Όπως μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν θα μπορούμε να προμηθευόμαστε καύσιμα, γεγονός που θα οδηγήσει στην αναστολή της λειτουργίας των περισσότερων υπηρεσιών του Δήμου, όπως είναι η Τεχνική και η Κοινωνική Υπηρεσία, δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στους δημότες μας σε μία εξαιρετικά δύσκολη για τους ίδιους οικονομική συγκυρία.

            Παρακαλούμε όπως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας εξετάσετε το ενδεχόμενο παράτασης της ισχύος της παρ.2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 και διενέργειας δαπανών με τη διαδικασία των δωδεκατημορίων και μετά την 01-04-2011.

            Εν αναμονή των ενεργειών σας,

 

            Με τιμή,

O Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων

Ρούσσος Κυπριωτάκης

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

-κ.κ. Αντιδήμαρχοι (3)

-Προϊσταμένη Δ/νσης

-Προϊστάμενοι Τεχνικής Υπηρεσίας (2)

-Προϊστάμενο Τμήματος Εξόδων

-Αρχείο φ.3