Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αυγουστος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Επιστολή Δημάρχου προς Υπουργείο Εσωτερικών- Δανειοδότηση ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά

Πεζά,   23 Μαΐου  2011

Αρ. Πρωτ:   10518

 

Προς: Υπουργό Εσωτερικών,    Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της ΚΥΑ Εσ.Α.&Η.Δ. και Οικονομικών 22292/9.5.2011»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

    Αντιλαμβάνομαι τόσο την οικονομική κατάσταση που ζει η χώρα αυτές τις στιγμές όσο και το μεγάλο φορτίο των υποχρεώσεων που φέρει η θέση σας, αλλά η επί δεκαέξι έτη θητεία μου ως Δήμαρχος μου επιβάλλει να σας επισημάνω ορισμένα πράγματα που μπορεί να φαίνονται ως λεπτομέρειες, ωστόσο θα πρέπει να τα δείτε με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην διαμορφωθούν συνθήκες πλήρους αποτυχίας του  «Καλλικράτη».

    Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλ/κης Διακυβέρνησης και Οικονομικών 22292/9.5.11 «περί καθορισμού της διαδικασίας για την εξασφάλιση της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ» καθορίζεται στην παράγραφο 3 ως καταληκτική προθεσμία συνομολόγησης σχετικού δανείου από τους ΟΤΑ η 30η Ιουνίου 2011, χρονικό περιθώριο στο οποίο είναι ανέφικτο, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοσδήποτε Δήμος να ανταποκριθεί. Τούτο διότι θα πρέπει, πλέον των σχετικών με το δάνειο διοικητικών πράξεων που οφείλουν να λάβουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο), θα πρέπει να τηρηθεί και η απαραίτητη χρονοβόρα διαδικασία επιλογής του πιστωτικού ιδρύματος από την ελεύθερη αγορά (κανόνες δημοσιότητας, πιθανή διαπραγμάτευση κλπ). Επιπρόσθετα μετά την επιλογή αυτή, επιβάλλεται προσυμβατικός έλεγχος της δανειακής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, άλλως δεν κυρώνεται, γεγονός που προϋποθέτει νέα καθυστέρηση της διαδικασίας περίπου ενός μήνα.

    Ομοίως, εάν επιλεγεί ως δανειστής το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα υπάρξει αντίστοιχη καθυστέρηση με τη λήψη αποφάσεων των οργάνων του για τη συνομολόγηση του δανείου, αλλά και διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου της οικείας δανειακής σύμβασης.

    Επίσης, εξετάζοντας  τα παρόντα οικονομικά δεδομένα,  δεν είναι δυνατός, εκτός του δανεισμού, κανένας άλλος τρόπος να λειτουργήσουν οι μη τουριστικοί Δήμοι της ενδοχώρας που στερούνται άλλων πόρων, πλέον των πενιχρών ανταποδοτικών τελών και των ΚΑΠ.

   Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλώ να εξετάσετε τον επανακαθορισμό της ημερομηνίας συνομολόγησης του σχετικού με την ΚΥΑ δανείου, ώστε οι Δήμοι να προετοιμάσουν τις απαραίτητες διαδικασίες. Μια ημερομηνία που επαρκώς θα έδιδε στους Δήμους τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια να επιλέξουν με τρόπο συμφερότερο και όχι βιαστικό το καταλληλότερο πιστωτικό ίδρυμα για να προβούν στο σχετικό δανεισμό θα ήταν το τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου.

Η ανάγκη δανεισμού, γνωρίζετε ότι προέκυψε από την υποχρηματοδότηση των Ο.Τ.Α και τη μη καταβολή των θεσμοθετημένων πόρων. Το ακριβές πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης δεν μας έχει πλήρως δοθεί και σε κάθε περίπτωση θα ήταν σκόπιμο να μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιλέγει τον τρόπο εξυγίανσης των οικονομικών της.

   Σε περίπτωση που δεν αλλάξει η απόφασή σας, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην αντιμετώπιση των στοιχειωδών, λειτουργικών ανάγκες των δημοτών μας. Πολύ περισσότερο δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αναπτυξιακή προοπτική που προτάσσει το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

 

 

 

 

     Με τιμή,  

    Ο Δήμαρχος

         Αρχανών- Αστερουσίων

                                                                                Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης