Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αυγουστος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Επιστολή Δημάρχου προς Υπουργείο Εσωτερικών- Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδρευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πεζά,  25 Μαΐου 2011

  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                   Αρ. Πρωτ:     10100

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                          

 

 

Προς : 1. Υπουργείο Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

Γραφείο Υφυπουργού

κ. Ντόλιου Γεώργιου

2. Υπουργείο  Προστασίας του Πολίτη

Γραφείο Υφυπουργού

κ. Εμμανουήλ Όθωνα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης περιόδου 2011

 


Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

 

            Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει αναφορικά με την προώθηση των διαδικασιών για την τοποθέτηση υδρονομέων άρδευσης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, ύστερα από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στις 12/5/2011, η οποία μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις διατάξεις του Β.Δ/τος 28-3/15-4-1957 «Διάταγμα περί της Αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» για την πρόσληψη του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού.

            Σύμφωνα με το ανωτέρω Βασιλικό Διάταγμα, η απόφαση που καλείται να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αρδευτικής περιόδου, του αριθμού των υπό πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης και της αμοιβής τους, υπόκειται πριν την εφαρμογή της στην έγκριση του κατά τόπον Αγρονομικού Συμβουλίου.

            Ύστερα από την ψήφιση του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α’) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 21 προβλέπεται α) η κατάργηση της Ελληνικής Αγροφυλακής που είχε συσταθεί με το Ν. 3585/2007 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των παραγράφων 1 και 2γ του Ν. 3585/2007 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κατ΄ επέκταση στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες και β) ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων θα γίνει με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος το οποίο θα καθορίζει τις επί μέρους λεπτομέρειες.

            Επιπλέον των ανωτέρω, στο νομό Ηρακλείου αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα της αποστράτευσης των Αγρονόμων και των Αγροφυλάκων οι οποίοι είτε συμμετείχαν είτε είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Αγρονομικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου υφίσταται υπαρκτό πλέον το πρόβλημα του προσδιορισμού του αρμοδίου συλλογικού οργάνου το οποίο θα αναλάβει το ρόλο του αγρονομικού συμβουλίου, η ανυπαρξία του οποίου καθιστά αδύνατη την άμεση εκτέλεση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

             Η επικείμενη έναρξη της αρδευτικής περιόδου καθιστά επιτακτική την ανάγκη της άμεσης τοποθέτησης υδρονομέων άρδευσης, σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος της καταστροφής των αγροτικών καλλιεργειών και συνακολούθως του αγροτικού πληθυσμού ο οποίος, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, προσπαθεί να απλά να επιβιώσει.

            Δεδομένου ότι έως σήμερα έχετε αποδείξει ότι λαμβάνετε σοβαρά υπόψη σας τους προβληματισμούς μας, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από την προώθηση και την ψήφιση της τροπολογίας για την επαναφορά του Β. Δ/τος για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα αντιμετωπίσετε με την δέουσα προσοχή και ταχύτητα το πρόβλημα του προσδιορισμού και της συγκρότησης του αρμοδίου οργάνου για την εφαρμογή των διατάξεων της αστυνόμευσης των αρδευτικών υδάτων.

            Εν αναμονή των ενεργειών σας,

 

            Με τιμή,

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Ρούσος Κυπριωτάκης

 

 

Κοινοποίηση:

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

κ. Αθανάσιο Καρούντζο