Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αυγουστος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

«Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών»

Ο Δήμος "Αρχανών - Αστερουσίων"  Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Ανοιχτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/2013 μελέτη του τμήματος Έργων Υποδομής του δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών», για χρονικό διάστημα το οποίο θα άρχεται από το 2013 και θα λήγει το 2014, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, καθώς και των Νομικών Προσώπων και Συνδέσμων του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 4211/2013 και στην Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών( με αριθμ. πρωτ. 11543/26-03-2013). 

Προϋπολογισμού : #308.280,44# ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα #15.420,00# ευρώ για το σύνολο των ζητούμενων υλικών  και διάρκεια ισχύος μέχρι και τρεις μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Παρέχεται στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές  για μέρος των υλικών. Σ’ αυτή την περίπτωση οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι οι παρακάτω :

Καύσιμα (Πετρέλαιο Κίνησης – Βενζίνη Αμόλυβδη) : #14.890,00# ευρώ

Λιπαντικά : #530,00# ευρώ, και διάρκεια ισχύος μέχρι και τρεις μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς θα διατίθεται από την Υπηρεσία, υπεύθυνη κ.Αρβανίτη Ελένη τηλ.  2813 401118  fax. 2810 743844.

Τόπος παράδοσης προμήθειας: έδρα του δήμου.

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 12η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη  μέχρι ώρα 10:00 π.μ.  στο δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

Ημερομηνία αποσφράγισης τεχνικών προσφορών : την 12η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη  ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).

Ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών : την 12η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη  ώρα 12:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (12/06/2013) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (11/06/2013). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401127 και 2813 401121 (κα Παρασκευά Χαρίκλεια και κα Λυδάκη Άννα Τμήμα Έργων Υποδομής του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων), τουλάχιστον (6) έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 

Κατεβάστε την Αναλυτική Μελέτη από ΕΔΩ