Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Επαναδημοπράτηση Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΠΕΖΑ,    24/04/2013

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8361

ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»                              

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                                                                                          

Τηλ: 2813401 121

Fax: 2810 743844

E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr

Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος "Αρχανών - Αστερουσίων"  Νομού Ηρακλείου, κατόπιν την υπ’ αριθμ. 117/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία κρίνει άγονο τον  προηγούμενο διαγωνισμό στις κατηγορίες -2-, -3- και -4-, διενεργεί επαναληπτικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για τις παραπάνω κατηγορίες, με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 06/2013 μελέτη του τμήματος Έργων Υποδομής του δήμου, για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του δήμου. 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 153.198,96 ΕΥΡΩ .

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα κάτωθι:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2  (Κλιματισμός) : 2.221,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (Μοκέτα - Υφάσματα) : 558,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 (Έπιπλα) : 702,00 €

και διάρκεια ισχύος μέχρι και τρεις μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Ο διαγωνιζόμενος που επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά για περισσότερες της μίας κατηγορίας, θα καταθέσει μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το άθροισμα των εγγυητικών των κατηγοριών που υποβάλει προσφορά.

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία κατηγορία ή περισσότερες ή και σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού, με υποχρέωση όμως η προσφορά τους να καλύπτει το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας, επί ποινή αποκλεισμού (περίπτωση β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ).

Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς θα διατίθεται από την Υπηρεσία, υπεύθυνη κ.Αρβανίτη Ελένη τηλ.  2813 401118  fax. 2810 743844. Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ, για όσους δεν  είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά.

Τόπος παράδοσης προμήθειας: έδρα του δήμου

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 22η Μαϊου 2013 ημέρα Τετάρτη  μέχρι ώρα 10:00 π.μ.  στο δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) : την 22η Μαϊου 2013 ημέρα Τετάρτη  ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (22/05/2013) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (21/05/2013). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401134 και 2813-401135  (κ Χανιωτάκη Μαρία και κ. Βελεγράκης Ιωάννης, Τμήμα Έργων Υποδομής του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων), τουλάχιστον (6) έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

            Ο Δήμαρχος

           Αρχανών- Αστερουσίων

    

 

 

                    Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

 


Κατεβάστε ολόκληρη τη Μελέτη από ΕΔΩ