Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                 

 Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης

 Τηλ: 2813401 135

 Fax: 2810 743464

 E-mail: jvelegrakis@0470.syzefxis.gov.gr 

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

 

       Πεζά, 28 Νοεμβρίου 2012 

Αρ. Πρωτ:30131  

                                                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για προμήθεια υδραυλικών υλικών σύμφωνα με την 115/2012 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων .

Προϋπολογισμού : 44.936,90 ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 2.247,00€ και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: την 10/12/2012 ημέρα Δευτέρα  μέχρι ώρα 11:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (κόμβος Πεζών ΤΚ 70100).

            Η αποσφράγιση των προσφορών : την 10/12/2012 ημέρα Δευτέρα  μέχρι ώρα 11:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (κόμβος Πεζών ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών (10η Δεκεμβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (7η Δεκεμβρίου) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813- 401101 και 2810-743830  (κ Βελεγράκης , Τμήμα Έργων Υποδομής

 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων )

 

 

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                               

 

 

 

                                                                             Ρούσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

Δείτε τη Διακήρυξη ΕΔΩ