Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Προκήρυξη θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Kρήτης, Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου»


«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»
«Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών
Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - (ΚΟΧ 17.1301/1/2012)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης», με διακριτικό τίτλο: «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ανακοινώνει την υπ'' αριθμ.: ΚΟΧ 17.1301/1/2012 σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης:


«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά: χιλίων τετρακοσίων πενήντα πέντε (1455) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) στο ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του (Ε.Σ.Π.Α.).


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη στη διεύθυνση:


«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» , Βλαστών & 1770 11 B , Τ.Κ. 71202 , Ηράκλειο Κρήτης


τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810-344070, Fax: 2810-344055

 


Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,


ΑΠΟ ΤΙΣ: 16/06/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ: 25/06/2012
.


Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα Αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1) και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση,
β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (http://solidcrete.blogspot.com)
γ) στην ιστοσελίδα της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου-Κρήτης (www.enkh.gr)
δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)·
ε) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα υπάρχει: στα γραφεία του Δικαιούχου - σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα των Δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα - σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του Νομού Ηρακλείου στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.


Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Τζανάκης Νικόλαος

 

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία:


Περιληπτική Προκήρυξη

Αναλυτική Προκήρυξη

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (σε μορφή doc)

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ( σε μορφή pdf)

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αίτησης

Γνώση Χειρισμού Η/Υ- Τρόποι Απόδειξης

Τίτλοι Γλωσσομάθειας