Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Επαναδημοπράτηση: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80)

 

 

 

            Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων  Νομού Ηρακλείου έπειτα από προηγούμενο άγονο διαγωνισμό προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ για το έτος 2013 με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Δ.Κ.Κ.

          Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι  40.358,00 ΕΥΡΩ και προέρχεται από Έσοδα

          Η Δημοπρασία θα γίνει την 31ή Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων από αρμόδια Επιτροπή.

          Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

          Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.018,00 Ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων

            Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού υπολογίζονται περίπου 600,00€ και θα πληρωθούν από τον ανάδοχο.

          Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου «ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» και στα τηλέφωνα 2813- 401101 και 2810-743830  (  Κεφαλά Νικόλαο )  

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος

 

Κατεβάστε τη Μελέτη από ΕΔΩ