Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
<< >>
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

(Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/171)

 

 

Ο Δήμος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νομού Ηρακλείου

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ"

 

Προϋπολογισμού 3.049.586,77 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

 

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

 

Συνημμένο Αρχείο: Διακήρυξη Δημοπρασίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ"