Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<< >>
Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΑΜΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

1. Ο Δήμος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΑΜΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με προϋπολογισμό 640.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 384.212,16 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 143.007,11 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)..

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 05/11/2009, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π),   από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός Αλμυρού 14 - 701 00 Ηράκλειο, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ακριβοπούλου Μαίρη, τηλ. 2810-278455 ή από την έδρα του Δήμου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», στο τηλ. 2813-401134 κ. Χανιωτάκη Μαρία και στο τηλ. 2813-401129 κ. Παύλου Πόπη (μόνο για πληροφορίες). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/11/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (http://62.103.170.68) και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου "Ν. Καζαντζάκης"

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η εντός νομού έδρας και Κ/Ξ 2 Α2 (αναβάθμιση ορίου λόγω Κ/Ξ) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και Α2, 1η και 2η εντός νομού έδρας στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.545,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα, Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.), Σ.Α.Τ.Α.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος