Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουνιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

06/02/2008 Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ: α)την Υλοποίηση του Portal, β)SMS- 3G Υπηρεσίες, γ) GIS εφαρμογή και δ) Ψηφιοποίηση Υλικού » του έργου με τίτλο: « Καινοτόμες Υπηρεσίες για την Ανάδειξη και Προώθηση του Πολιτιστικού-Τουριστικού Αποθέματος στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ν. Καζαντζάκης διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για το Υποέργο 2: « ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ: α)την Υλοποίηση του Portal, β)SMS- 3G Υπηρεσίες, γ) GIS εφαρμογή και δ) Ψηφιοποίηση Υλικού » του έργου: «Καινοτόμες Υπηρεσίες για την ανάδειξη και προώθηση του πολιτιστικού - Τουριστικού αποθέματος στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας είναι 208.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/02/2008 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως 12:00 στα γραφεία του Δήμου στις Αγ. Παρασκιές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

Οι όροι της διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν το έργο είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2813401-100 και 2810-741260 (κα. Γιαλιτάκη Κατερίνα)

Τέυχος Προκήρυξης Δημοπρασίας