Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

06/07/2011: Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την επισκευή μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων ύδρευσης άρδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                 

 Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης 

 Τηλ: 2813401 135

 Fax: 2810 743464

 E-mail: jvelegrakis@0470.syzefxis.gov.gr 

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

 

       Πεζά, 08 Ιουνίου 2011 

Αρ. Πρωτ:12423

                                                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει Ανοικτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια υλικών για την  επισκευή μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων ύδρευσης άρδευσης. Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της 15/2011 οικείας μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Α)Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Β)Συνεταιρισμοί

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Προϋπολογισμός προμήθειας: 149.997,89 ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 7.500,00€ και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, οικισμός Πεζά Νομού Ηρακλείου.

Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται την 6η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών (6η Ιουλίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (5 Ιουλίου) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα Πεζών. Την ευθύνη για την κατάσταση των φακέλων των προσφορών που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό έχουν οι συμμετέχουσες εταιρείες.

 Πληροφορίες για τα λοιπά στοιχεία της προμήθειας και τα σχετικά δικαιολογητικά δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 8:30 έως 14:30 στα γραφεία του Δήμου « Αρχανών Αστερουσίων » στο Δημοτικό κατάστημα Πεζών  ή στο τηλέφωνο 2813-401101  από τον κο  Βελεγράκη Γ. ).

 

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                               

 

                                                                             Ρούσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

Συνημμένο Αρχείο: Διακήρυξη Δημοπρασίας