Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

24/10/2011: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος "Αρχανών - Αστερουσίων"  Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/2011 μελέτη του τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου, για προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες του δήμου.  

Προϋπολογισμού : 54.987,15  ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα:

Α)  1.730,00€  για τη προμήθεια κάδων απορριμμάτων (προϋπολογισμός  οικείας μελέτης)

B)   1.025,00€  για τη προμήθεια κάδων ανοιχτού τύπου «Containers» (προϋπολογισμός οικείας μελέτης)

με διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

            Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

            Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 24/10/2011 ημέρα Δευτέρα μέχρι ώρα 10:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

            Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : την 24/10/2011 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (24η Οκτωβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (23η Οκτωβρίου) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401127 (κ Παρασκευά Χ., Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων)

 

Συνημμένα Αρχεία:

Μελέτη