Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

24/10/2011: Προμήθεια Ελαστικών 2011

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΠΕΖΑ,    12/10/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23676                                

ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»                              

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                                                       

 Πληροφορίες:                                   

 Τηλ: 2813401 100

 Fax: 2810 743464

 E-mail: : jvelegrakis@0470.syzefxis.gov.gr

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

                                                              

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος "Αρχανών - Αστερουσίων"  Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 64/2011 μελέτη του τμήματος Έργων Υποδομής του δήμου, για προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του δήμου. 

Προϋπολογισμού : 30.983,70  ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα  1.550,  €  για την προμήθεια ελαστικών με διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

            Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

            Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 24/10/2011 ημέρα Δευτέρα μέχρι ώρα 12:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100)

            Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : την 24/10/2011 ημέρα Δευτέρα ώρα 12:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών  (Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (24η Οκτωβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (23η Οκτωβρίου)

Τα έξοδα δημοσίευσης υπολογίζονται περίπου στο ποσό των 250,00€ και θα πληρωθούν από τον ανάδοχο .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401135 (κ Βελεγράκη Ιωάννη, Τμήμα Έργων Υποδομής Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων)

 

 

Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

      

 

 

 

 

       Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

Συνημμένα Αρχεία: Μελέτη