Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

23/09/2011: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π)

Ο Δήμος "Αρχανών - Αστερουσίων"  Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22/2011 μελέτη του τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου, για προμήθεια «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)» για τις ανάγκες του δήμου.         

Προϋπολογισμού : 38.070,48  ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα:

α)  800,00€  για τη προμήθεια γάλακτος  (προϋπολογισμός 1 οικείας μελέτης)

β) 1050,00€ για τη προμήθεια μέσων προστασίας (προϋπολογισμός 2 οικείας μελέτης) και

γ) 65,00€ για τη προμήθεια εργαλείων χειρός (προϋπολογισμός 3 οικείας μελέτης)

με διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

            Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

            Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 23/09/2011 ημέρα Παρασκευή μέχρι ώρα 10:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

            Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : την 23/09/2011 ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (23η Σεπτεμβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (22η Σεπτεμβρίου) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401127 (κ Παρασκευά Χ., Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων)

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

Μελέτη