Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

04/08/2011: Διακήρυξη Δημοπρασίας προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)» για το έτος 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    ΠΕΖΑ  26/07/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                                         ΑΡ ΠΡΩΤ:  17243

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κωδ. Φορέα: 1348

Ταχ. Δ/νση: ΠΕΖΑ 70 100        

Πληροφορίες: : Παρασκευά Χ.

Τηλέφωνο: 2813-401127,-401111                                      

Fax: 2810 743844         

 

 

ΠΡΟΣ :                                                                                                

 

ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής

Καποδιστρίου 34 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210-527900   

Fax : 210 5234312                                                                                                                    

 

ΠΑΤΡΙΣ  Ηρακλείου

Θεσσαλονίκης 2

Τ.Κ. 712 01  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ.:  2810-282625

Fax.:  2810-336320                     

 

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΒΙΠΕ Ηρακλείου Οδός Α

Τηλ: 2810-398100

Fax: 2810-332701

 

 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ: 2810-227130

Fax: 2810-285856

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)» για το έτος 2011 

 

           Σας αποστέλλουμε συνημμένα Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας της προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)» και σας παρακαλούμε να το δημοσιεύσετε μια φορά στην Εφημερίδα σας το ταχύτερο και όχι πέραν της 29/07/2011 λόγω προθεσμίας και να μας στείλετε δύο αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης.

Η δημοσίευση θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ  Αριθμ. 2/28783Α/05 όσον αφορά στο χώρο που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις και το μέγεθος της γραμματοσειράς, διαφορετικά είναι αδύνατη η πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης. Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρωθούν από τον ανάδοχο.

            Επίσης σας παρακαλούμε αν δεν μπορείτε να το δημοσιεύσετε μέχρι αυτήν την ημερομηνία να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

                                Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

      

 

 

 

Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΠΕΖΑ,    26/07/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ: 17243                                

ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»                              

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                                                       

 Πληροφορίες:                                   

 Τηλ: 2813401 100

 Fax: 2810 743464

 E-mail: hparaskeva@0470.syzefxis.gov.gr

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

                                                            

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος "Αρχανών - Αστερουσίων"  Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22/2011 μελέτη του τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου, για προμήθεια «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)» για τις ανάγκες του δήμου.         

Προϋπολογισμού : 38.070,48  ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα:

α)  800,00€  για τη προμήθεια γάλακτος  (προϋπολογισμός 1 οικείας μελέτης)

β) 1050,00€ για τη προμήθεια μέσων προστασίας (προϋπολογισμός 2 οικείας μελέτης) και

γ) 65,00€ για τη προμήθεια εργαλείων χειρός (προϋπολογισμός 3 οικείας μελέτης)

με διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

            Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

            Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 04/08/2011 ημέρα Πέμπτη μέχρι ώρα 12:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

            Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : την 04/08/2011 ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (4η Αυγούστου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (3η Αυγούστου) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401127 (κ Παρασκευά Χ., Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων)

 

 

Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

      

 

 

 

 

       Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

 

Συνημμένο αρχείο: Μελέτη