Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

19/07/2011: Διακήρυξη Δημοπρασίας προμήθειας καυσίμων δήμου «Αρχανών - Αστερουσίων»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος "Αρχανών - Αστερουσίων"  Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Ανοιχτό Διαγωνισμό με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθμός εσωτερικής αγοράς 2011-077147,02/06/2011) με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.13/2011 μελέτη του τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου, για προμήθεια υγρών καυσίμων ως εξής:

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ         21.680,50 λίτρα , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  151.189,27 λίτρα , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.884,55 λίτρα για τις ανάγκες του δήμου.        

Προϋπολογισμού : 343.905,63 ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 17.200,00€ και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

            Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

            Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 19/072011 ημέρα Τρίτη μέχρι ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

            Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : την 20/07/2011 ημέρα Τετάρτη  ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (19η Ιουλίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (18η Ιουλίου) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401127 (κ Παρασκευά Χ., Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων)

 

Συνημμένο Αρχείο: Μελέτη Δημοπρασίας