Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

08/02/2012: Διακήρυξη Δημοπρασίας Παροχής υπηρεσιών για το έργο Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος MedStrategy

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                ΠΕΖΑ  21/12/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                                         ΑΡ ΠΡΩΤ: 28732

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Κωδ. Φορέα: 1348

Ταχ. Δ/νση: ΠΕΖΑ 70 100        

Πληροφορίες: : Παρασκευά Χαρίκλεια

Τηλέφωνο: 2813-401127                                      

Fax: 2810 743844         

 

 

ΠΡΟΣ                                                                                                 

 

ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής

Καποδιστρίου 34 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210-527900   

Fax : 210 5234312                                                                                                                    

 

ΠΑΤΡΙΣ  Ηρακλείου

Θεσσαλονίκης 2

Τ.Κ. 712 01  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ.:  2810-282625

Fax.:  2810-336320                     

 

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΒΙΠΕ Ηρακλείου Οδός Α

Τηλ: 2810-398100

Fax: 2810-398117

 

 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ: 2810-227130

Fax: 2810-285856

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας Παροχής υπηρεσιών για το έργο Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος MedStrategy: Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean Rural Area που αποτελείται από τα εξής υποέργα:

1) Παροχή Υπηρεσιών για τον Σχεδιασμό Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης σε Αγροτική «Κοινότητα» του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

2)Παροχή Υπηρεσιών για τη Δημιουργία εδαφολογικού χάρτη υποστήριξης λήψης απόφασης διαχείρισης αγρού και

3) Έρευνα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, του δήμου «Αρχανών - Αστερουσίων». 

 

     Σας αποστέλλουμε συνημμένα Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Παροχής υπηρεσιών για το έργο Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος MedStrategy: Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean Rural Area που αποτελείται από τα εξής υποέργα:

1) Παροχή Υπηρεσιών για τον Σχεδιασμό Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης σε Αγροτική «Κοινότητα» του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

2)Παροχή Υπηρεσιών για τη Δημιουργία εδαφολογικού χάρτη υποστήριξης λήψης απόφασης διαχείρισης αγρού και

3) Έρευνα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης

και σας παρακαλούμε να το δημοσιεύσετε μια φορά στην Εφημερίδα σας το ταχύτερο και όχι πέραν της 29/01/2012.

Η δημοσίευση θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Αριθμ. 2/28783 Α/05.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρωθούν από τον ανάδοχο.

     Επίσης σας παρακαλούμε αν δεν μπορείτε να το δημοσιεύσετε μέχρι αυτήν την ημερομηνία να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

  Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων    

 

 

Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης 


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΠΕΖΑ,    21/12/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ:  28732                              

ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»                              

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                                                       

 Πληροφορίες:                                   

 Τηλ: 2813401 100

 Fax: 2810 743464

 E-mail: jvelegrakis@0470.syzefxis.gov.gr

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

                                                              

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Δ. 28/80)

 

 

 

Ο Δήμος «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»  Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για τις εργασίες με τίτλο   Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος MedStrategy: Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean Rural Area που αποτελείται από τα εξής υποέργα:

1) Παροχή Υπηρεσιών για τον Σχεδιασμό Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης σε Αγροτική «Κοινότητα» του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

2)Παροχή Υπηρεσιών για τη Δημιουργία εδαφολογικού χάρτη υποστήριξης λήψης απόφασης διαχείρισης αγρού και

3) Έρευνα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης 

          Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 42.758,49 ΕΥΡΩ και προέρχεται από Έσοδα

          Διατιθέμενη πίστωση 2011 42.765,00 ΕΥΡΩ

          Η Δημοπρασία θα γίνει την 08/02/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» από αρμόδια Επιτροπή.

          Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

          Η εγγύηση συμμετοχής για το Υποέργο 1 ορίζεται στο ποσό των 750,00 Ευρώ, για το Υποέργο 2 ορίζεται στο ποσό των 763,15 Ευρώ και για το Υποέργο 3 ορίζεται στο ποσό των 225,00 Ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Δήμο «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ».

          Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» και στα τηλέφωνα 2813- 401127 ( Παρασκευά Χαρίκλεια)  

 

 

Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

      

 

 

       Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης 

 

Συνημμένο Αρχείο: Μελέτη