Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

22/12/2011: Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τις εργασίες με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά

Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης

Τηλ: 2813401 135

Fax: 2810 743464

E-mail: jvelegrakis@0470.syzefxis.gov.gr

Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

 

Πεζά, 07 Δεκεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ:27229

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Δ. 28/80)

 

 

 

Ο Δήμος «ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις εργασίες με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Δ.Κ.Κ. .Πιο συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες που θα απαιτηθούν κάθε φορά για την αποκατάσταση βλαβών στα αντλιοστάσια ύδρευσης άρδευσης του Δήμου .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 180.000,00 ΕΥΡΩ και προέρχεται από Έσοδα

Διατιθέμενη πίστωση 2011 180.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δημοπρασία θα γίνει την 22/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου «ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» από αρμόδια Επιτροπή.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 7.318,00 Ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Δήμο «ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ». Τα έξοδα δημοσίευσης υπολογίζονται περίπου 400,00και θα πληρωθούν από τον ανάδοχο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου «ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» και στα τηλέφωνα 2813- 401101 και 2810-743830

(κ. Βελεγράκη Γιάννη)

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

 

Συνημμένα Αρχεία: Μελέτη