Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

30/12/2011: Δημοπρασία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά             

 Πληροφορίες: Κεφαλάς Νικόλαος         

 Τηλ: 2813401 158

 Fax: 2810 743464

 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr 

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

       Πεζά, 21 Δεκεμβρίου 2011 

            Αρ. Πρωτ:28730

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

 

 ΠΑΤΡΙΣ  Ηρακλείου

Τ.Κ. 712 01  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ.: 2810-282625

Fax.:  2810-336320                     

 

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Τηλ: 2810-398100

Fax: 2810-332701

 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ: 2810-227130

Fax: 2810-285856

 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής

Καποδιστρίου 34 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΦΑΞ :210 -5234312

Τηλ.  210 -5225481

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

 

     Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και σας παρακαλούμε να το δημοσιεύσετε μια φορά στην Εφημερίδα σας το ταχύτερο και όχι πέραν της 24/12/2011 και να μας στείλετε τρία (3) αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης.

     Επίσης σας παρακαλούμε αν δεν μπορείτε να το δημοσιεύσετε μέχρι αυτήν την ημερομηνία να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως

 

                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                       

 

                          ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                 

 Πληροφορίες: Κεφαλάς Νικόλαος    

 Τηλ: 2813401 158

 Fax: 2810 743464

 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr 

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

 

       Πεζά, 21 Δεκεμβρίου 2011 

Αρ. Πρωτ:28730

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80)

 

 

 

            Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων  Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Δ.Κ.Κ.

          Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι  39.646,00 ΕΥΡΩ και προέρχεται από Εσοδα

          Διατιθέμενη πίστωση 2011 30.025,00 ΕΥΡΩ

          Η Δημοπρασία θα γίνει την 30ή Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκεή και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων από αρμόδια Επιτροπή.

          Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

          Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.982,30 Ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων

          Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου «ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» και στα τηλέφωνα 2813- 401101 και 2810-743830  (  Κεφαλά Νικόλαο )  

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος

 

Συνημμένο Αρχείο: Μελέτη