Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>
Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ . Τίτλος έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

 ΥΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»


Το έργο βρίσκεται γεωγραφικά στον Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων και συγκεκριμένα το δίκτυο που θα αντικατασταθεί και υδρεύει τους

οικισμούς Τεφελίου και Λιγορτύνου της Δ.Ε. Αστερουσίων, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ Πραιτωρίων. Το δίκτυο που θα

αντικατασταθεί και υδρεύει τους οικισμούς Κουνάβων και Κωμών της Δ.Ε. Ν. Καζαντζάκης βρίσκεται στην Τ.Κ. Κουνάβων. Τέλος το

δίκτυο που θα αντικατασταθεί και υδρεύει τον οικισμού Άνω Αρχανών της Δ.Ε. Αρχανών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων βρίσκεται

εντών των ορίων του οικισμού Άνω Αρχανών.

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, τα οποία είναι κατασκευασμένα από επικίνδυνα υλικά. Σκοπός της

 πράξης είναι να επιτευχθεί οικονομία νερού με την μείωση των απωλειών σημαντικών ποσοτήτων υδάτων λόγω του

πεπαλαιωμένου δίκτυου και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία με την αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών (αμιαντοσωλήνων και

σιδηροσωλήνων) από σύγχρονα και πιο φιλικά για το περιβάλλον δίκτυα.


Προϋπολογισμός μελέτης: 735.000,00 Ευρώ (Χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020» με κωδικό Πράξης 5007870 και κωδικο Πράξης ΣΑ: 2017ΕΠ00210020.

 

 Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου διενεργήθηκε την 04/10/2018 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, κατακύρωσε με την αρ 362/2018 απόφασή της, το διαγωνισμό στο μειοδότη: «M.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.» με συνολική δαπάνη προσφοράς 338.100,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση  54,00%.

   Η με αρ. πρωτ. 17952/17-12-2018 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, υπογράφηκε την 17/12/2018 για συνολικό ποσό 338.100,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)., εκ των οποίων τα 337.190,37€ αφορούν τις εργασίες με το ΓΕ & ΟΕ 18%, τα 909,63€ αφορούν την αναθεώρηση.

   Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε σε 12 μήνες (365 ημέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι έως 17-12-2019

             
                 Αποτέλεσμα εικόνας για σημαια εσπα ευρωπαικα διαρθρωτικα και επενδυτικα ταμεια και εε