Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Δεκέμβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

 

''Εχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 33     ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 Α΄ ).

 

2. Την αριθ 257/10-11-2010 Πράξη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία συντάχθηκε ο πίνακας των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010.

 

Γνωστοποιούμε ότι

 

Για τις επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010  ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το δήμο Αρχανών – Αστερουσίων

 

Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ με το όνομα «Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, ΠΟΛΙΤΩΝ αυτοΔΙΟΙΚΗΣΗ»

 

ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου, υποψήφιος Δήμαρχος

 

 

Β ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

 

ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, υποψήφιος Δήμαρχος

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 14η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την με αριθμό 33260/7671/19-10-2010 Απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου:

 

Συνημμένο Αρχείο: Πρόγραμμα Εκλογής