Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Eνίσχυση –Xρηματοδότηση στο Μέτρο 2.1: «Υδατοκαλλιέργεια» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                     

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ                        

Ταχ. Δ/νση    : Ν.Καζαντζάκη 12

Τ.Κ./Τ.Θ.      : 711 10 / 1170

Πληροφορίες : Σ. Μπιγιάκης   

Τηλέφωνο     : 2810 221740

Fax               : 2810 284347   

E-mail          : aliraklio@gmail.com  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υπηρεσία Αλιείας Π.Ε. Ηρακλείου, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση –χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.1: «Υδατοκαλλιέργεια» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, στα πλαίσια της αρ. 432/29-2-2012 πρόσκλησης και της αρ. 3135/7-11-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2533Β/7-11-2011).

Συγκεκριμένα χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

Δράση 1:           Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.

Δράση 2:           Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Δράση 3:           Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου όσον αφορά την παραπάνω 1η πρόσκληση, ανέρχεται στο ύψος των 30.600.000,00 ευρώ, με έναρξη υποβολής προτάσεων την 5-3-2012 και λήξη την 31-7-2012.

Στις Περιφέρειες εντός στόχου σύγκλισης, όπου ανήκει και η Κρήτη, το ποσοστό της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 30-60% επί του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ανάλογα με την κατηγορία του επενδυτικού φορέα και την θέση εγκατάστασης και ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2007.

Για περισσότερη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι, μπορούν να απευθύνονται:

α) Στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ Αλιείας, Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103, Ταχ. Κώδικας :  115 27 Αθήνα. Πληροφορίες: κ.κ. Σακελλαρίου Γιάννης, Φλέρης Γιώργος, Τηλέφωνα : 213 150 11 83, 2131501182,  Email : isakellariou@mou.gr , gfleris@mou.gr .

β) Στο Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Δνση: Ν. Καζαντζάκη 12, Τ.Θ. 1170 Τ.Κ. 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Πληροφορίες : κ. Μπιγιάκης Σταύρος Τηλ. 2810 221740, Τηλ./ Φαξ 2810 284347, e-mail: aliraklio@gmail.com .

γ) Στην ιστοσελίδα www.alieia.gr , όπου υπάρχουν διαθέσιμα η σχετική Κ.Υ.Α., η 1η πρόσκληση και λοιπά υποδείγματα.