Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Eνίσχυση –Xρηματοδότηση στο Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                     

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ                        

Ταχ. Δ/νση    : Ν.Καζαντζάκη 12

Τ.Κ./Τ.Θ.      : 711 10 / 1170

Πληροφορίες : Σ. Μπιγιάκης   

Τηλέφωνο     : 2810 221740

Fax               : 2810 284347   

E-mail          : aliraklio@gmail.com  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Υπηρεσία Αλιείας Π.Ε. Ηρακλείου, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση –χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, στα πλαίσια της αρ. 433/29-2-2012 πρόσκλησης και της αρ. 3136/7-11-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2533Β/7-11-2011).

Συγκεκριμένα χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν: α) στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, και β) στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου όσον αφορά την παραπάνω 1η πρόσκληση, ανέρχεται στο ύψος των 24.088.800,00 ευρώ, με έναρξη υποβολής προτάσεων την 5-3-2012 και λήξη την 31-7-2012.

Στις Περιφέρειες εντός στόχου σύγκλισης, όπου ανήκει και η Κρήτη, το ποσοστό της οικονομικής ενίσχυσης είναι 50% επί του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, για την κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων και ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2007.

Για περισσότερη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι, μπορούν να απευθύνονται:

α) Στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ Αλιείας, Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103, Ταχ. Κώδικας :  115 27 Αθήνα. Πληροφορίες: κ.κ. Σακελλαρίου Γιάννης, Φλέρης Γιώργος, Τηλέφωνα : 213 150 11 83, 2131501182,  Email : isakellariou@mou.gr , gfleris@mou.gr .

β) Στο Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Δνση: Ν. Καζαντζάκη 12, Τ.Θ. 1170 Τ.Κ. 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Πληροφορίες : κ. Μπιγιάκης Σταύρος Τηλ. 2810 221740, Τηλ./ Φαξ 2810 284347, e-mail: aliraklio@gmail.com .

γ) Στην ιστοσελίδα www.alieia.gr , όπου υπάρχουν διαθέσιμα η σχετική Κ.Υ.Α., η 1η πρόσκληση και λοιπά υποδείγματα.