Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων - της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την Έκδοση της Προκήρυξης είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Παρακολούθηση Υλοποίησης του Προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν γυναίκες που γεννήθηκαν από 01/01/1954 μέχρι και 31/12/1991, είναι άνεργες, μισθωτοί ή ελεύθερες επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2008 έως και την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (04/03/2009).

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και σε πυρόπληκτες των νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Εύβοιας, περιοχή Αιγιαλείας και επιλεγμένες περιοχές των νομών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες).

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης και του τομέα της ανακύκλωσης / περιορισμού ρύπανσης, τα 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και τα 80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις με κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000€.

Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια, διαδικασίες επιλογής κ.τ.λ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Υλοποίησης του Προγράμματος.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά τις 15/06/2009 και μέχρι τις 14/09/2009.

 
Το Έντυπο Ηλεκτρονικής Υποβολής θα είναι σύντομα στη διάθεσή σας.

Το Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής (δείτε στα Σχετικά Αρχεία) είναι μόνο για ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο του Εντύπου Ηλεκτρονικής Υποβολής που θα κληθείτε να υποβάλλετε.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

210-7491 242,
210-7491 142,
210-7491 157,
210-7491 186,
210-7491 223,
210-7491 234,
210-7491 112,
210-7491 151,
210-7491 210,
210-7491 203,
210-7491 204,
210-7491 313,
210-7491 291,
210-7491 224,
210-7491 380,
210-7491 250,
210-7491 271,
210-7491 255

Επίσης, μπορείτε να αποστέλετε τα ερωτήματά σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του προγράμματος gynaikeia@eommex.gr

 

ΠΗΓΗ: ΕΟΜΜΕΧ

http://www.eommex.gr/Article.aspx?id=11655