Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

 

 Περιγραφή

Διάθεση θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και νηπίων, παιδιών και εφήβων με Αναπηρία από Δομές όπως Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κεντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

 Σε Ποιούς Απευθύνεται

1.Μητέρες:
- Βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και 
- Νηπίων, παιδιών, εφήβων με Αναπηρία 2. Δομές : 
- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Παιδικοί Σταθμοί
- Κεντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

 Τομείς Ενδιαφέροντος

Ισότητα των φύλων, Υγεία και πρόνοια, Υπηρεσίες

 Γεωγραφική Περιοχή

Όλες οι περιφέρειες

 Προϋπολογισμός

61.988.000 €

 Όροι

ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες :
- βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και
- νηπίων, παιδιών, εφήβων με Αναπηρία,
που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε:
- Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση
- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) για παιδιά με αναπηρία και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία και που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της ΕΕ ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
β) Είναι εργαζόμενες στην Ελλάδα (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες, αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα), ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ), ή είναι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα πριν την δημοσίευση της παρούσας και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ή λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας. Εξαιρούνται οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄και β΄βαθμού).
Στο σύνολο των προϋποθέσεων του σημείου β ανωτέρω δεν υπάγονται οι υποψήφιες για να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ), οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης.
Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις προαναφερόμενες Δομές. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες θα γίνεται μέσω «εντολών τοποθέτησης» από τον ΟΕΕ

 Άξονας

ΑΠ.7: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, ΑΠ.8: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, ΑΠ.9: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

από 26/5/2009 έως 23/6/2009

 

Πηγή: ΕΣΠΑ

http://www.espa.gr/Greek/Proclamations.aspx?procid=170&pcat=1