Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

«Νεολαία σε δράση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EACEA/12/09
Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση»
Δράση 4.4 — Σχέδια που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον τομέα της νεολαίας

Η πρόσκληση προβολής προτάσεων έχει ως στόχο τον προσδιορισμό σχεδίων που αποσκοπούν στην εισαγωγή, υλοποίηση και προαγωγή καινοτόμων και ποιοτικών στοιχείων στις εργασίες που σχετίζονται με την άτυπη εκπαίδευση και τη νεολαία.
Τέτοιου είδους καινοτόμα και ποιοτικά στοιχεία μπορεί να αναφέρονται:
1. στο περιεχόμενο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, ή/και
2. στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται με σκοπό την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, με βάση νέες προσεγγίσεις στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης και της νεολαίας.


Θέματα προτεραιότητας
Το 2009, στο πλαίσιο της  πρόσκλησης προτάσεων, θα αποδοθεί προτεραιότητα σε σχέδια τα οποία εστιάζουν στα ακόλουθα θέματα:
α) στον γραμματισμό της νεολαίας στα μέσα επικοινωνίας
β) στις «ηλεκτρονικές» εργασίες που σχετίζονται με τη νεολαία
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να είναι:
μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και δίκτυα,
δημόσιες αρχές.

Στα σχέδια πρέπει να συμμετέχουν εταίροι από τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές χώρες του προγράμματος
(συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος οργανισμού), εκ των οποίων τουλάχιστον μία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να διεκδικήσουν επιχορήγηση


Τα σχέδια πρέπει να καταρτισθούν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να εμπίπτουν στον τομέα της νεολαίας και της άτυπης εκπαίδευσης.
Τα σχέδια πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 και της 31ης Μαρτίου 2010.
Θα έχουν ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και μέγιστη διάρκεια 18 μηνών.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
«Youth in Action» Programme — EACEA/12/09
BOUR, 4/029
Avenue du Bourget, 1
BE-1140 BRUSSELS

Αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τους υποψηφίους, καθώς και έντυπα υποβολής αιτήσεων, διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php