Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

«Πράσινες Υποδομές 2009», «Πράσινη Επιχείρηση 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009»

 

Τα προγράμματα «Πράσινες Υποδομές 2009», «Πράσινη Επιχείρηση 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009», συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα με την προστασία του περιβάλλοντος και επιχειρούν να θέσουν την προστασία του περιβάλλοντος, ως μια βασική παράμετρο της δραστηριότητας και του σχεδιασμού των επιχειρήσεων.

Η δράση του προγράμματος «Πράσινες Υποδομές» έχει ως στόχο την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπου όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και απορρύπανση, τα γνωστά ως «eco-business». Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι  ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε έναν κρίσιμο τομέα όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η κάλυψη του ελλείμματος, που παρουσιάζει η χώρα μας, σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, η ενίσχυση της δραστηριότητας γύρω από τα ανακυκλώσιμα υλικά, η επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας στην αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών και φυσικά, όπως όλα τα Προγράμματα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινες Υποδομές» χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 300.000 ευρώ μέχρι και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχονται σε 30-60% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τις σχετικές προβλέψεις από τον αναπτυξιακό  νόμο και τις σχετικές επίσης εγκρίσεις που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των ΒΕΠΕ και των νησιών, το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 30% ενώ στα νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και στις σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές, ανέρχεται σε 60%. Για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης» είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάμενες ή νέες πολύ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και φυσικά Ε.Ε.

Το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση» έχει σκοπό την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία αυτή καθαυτή των επιχειρήσεων ώστε να έχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις όπως λέγεται, ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε επενδύσεις στους τομείς διαχείρισης, διάθεσης αποβλήτων, παρακολούθηση εκπομπών ρύπων, ανάπτυξης πράσινων προϊόντων και διαδικασιών, ανάπτυξης εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων και ενσωμάτωσης προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: οι στόχοι του Προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων, μια πιο φιλική δηλαδή λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων χωρίς να χρειαστεί να κάνουν επενδύσεις που να παράγουν περιβαλλοντικά προϊόντα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων, η συμμόρφωση του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και πάλι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι δράσεις σε αυτό το Πρόγραμμα, καθώς δεν πρόκειται  για χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων εδώ αλλά περιβαλλοντικών δράσεων ουσιαστικά των επιχειρήσεων, είναι από 30.000 ευρώ μέχρι 200.000 ευρώ. Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στον Κανονισμό deminimis, ενώ ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι ο ενδιάμεσος φορέας Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Τέλος το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 2009» προωθεί τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικά πάρκα, βιοτεχνικά πάρκα, τεχνοπόλεις ή σε άλλες μορφές βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών. Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται να φύγον από τα αστικά κέντρα και να πάνε σε χώρους οι οποίοι είναι οργανωμένοι, όπου υπάρχει οικονομία κλίμακος, όπου υπάρχει σχεδιασμός και καλύτερες χωροταξικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μετεγκατάσταση 2009» σηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 30.000 μέχρι 300.000 ευρώ. Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στον Κανονισμό deminimis. Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης είναι η Ειδική Γραμματεία Βιομηχανίας. Στο Πρόγραμμα αυτό μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές κερδοφόρες επιχειρήσεις που έχουν 3 χρόνια λειτουργίας και 3 δημοσιευμένους ισολογισμούς, δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, είναι επιχειρήσεις υποστηρικτικές των μεταποιητικών και προτίθενται να μετεγκατασταθούν σε συγκεκριμένες οργανωμένες, οριοθετημένες περιοχές οι οποίες ορίζονται από το παράρτημα του Οδηγού.

Οι προτάσεις και για τα τρία προγράμματα τώρα, και για τις «Πράσινες Υποδομές» και για την «Πράσινη Επιχείρηση» και για τις «Μετεγκαταστάσεις», μπορούν αν υποβάλλονται συνεχώς, εξαιρουμένων των περιόδων των αξιολογήσεων μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων, έχει ορισθεί η 20η Ιουλίου του 2009. Ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2009 και θα περιλαμβάνει προτάσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, που είναι και η πρώτη ημερομηνία σε σχέση με την υποβολή των προτάσεων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Πράσινες Υποδομές 2009»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«Πράσινη Επιχείρηση 2009»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«Μετεγκατάσταση 2009»