Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

 

Στόχος

Το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» στοχεύει:

 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης

Τι αφορά

Επενδυτικά σχέδια που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:

 • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
 • Πολιτιστικός τουρισμός
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Τουρισμός υπαίθρου
 • Γαστρονομικός τουρισμός
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας

Δικαιούχοι

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

 • Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από τους επιλέξιμους στο πρόγραμμα
 • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 • Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010

Τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού, µε τη µορφή Σύµπραξης, µαζί µε τουλάχιστον µία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.∆. 55 ή/και 79 του Πίνακα 2 του Οδηγού του προγράμματος, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, µε συµβολαιογραφική πράξη µεταξύ των εταίρων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1493

 

Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: - Μεταποίηση - Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες

«Πράσινες Υποδομές 2009», «Πράσινη Επιχείρηση 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009»

Τα προγράμματα «Πράσινες Υποδομές 2009», «Πράσινη Επιχείρηση 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009», συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα με την προστασία του περιβάλλοντος και επιχειρούν να θέσουν την προστασία του περιβάλλοντος, ως μια βασική παράμετρο της δραστηριότητας και του σχεδιασμού των επιχειρήσεων.

Η δράση του προγράμματος «Πράσινες Υποδομές» έχει ως στόχο την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπου όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και απορρύπανση, τα γνωστά ως «eco-business».

'Πρόγραμμα -Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία'

O Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για CIP Πιλοτικά προγράμματα και προγράμματα εμπορικής αξιοποίησης που αφορούν την οικολογική καινοτομία.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2009.


Λεπτομερέστερες πληροφορίες για την πρόσκληση και οδηγίες προς τους υποψηφίους σχετικά με τον τρόπο υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμες από τον Executive Agency for Competitiveness and Innovation

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Περιγραφή

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης/εμπειρογνωμοσύνης από φορείς καινοτομίας

Σε ποιούς απευθύνεται

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Οδηγού Εφαρμογής

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)

Περιγραφή

Υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ)1998/2006. Στόχος της Δράσης e-security είναι οι εταιρείες που θα ενισχυθούν να μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κινδύνους / απειλές (κακόβουλες ή μη), που μπορεί να δεχτούν σημαντικοί πόροι της εταιρείας, όπως η διαχειριζόμενη πληροφορία, τα πληροφοριακά της συστήματα, το λογισμικό κλπ.

Σε ποιούς απευθύνεται

Επιχειρήσεις  ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους (όχι ενώσεις Επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ

 

Περιγραφή

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: - Μεταποίηση - Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες

Σε ποιούς απευθύνεται

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις θεματικές ενότητες:
- Μεταποίηση
- Τουρισμός
- Εμπόριο
- Υπηρεσίες
Επίσης Μικρές και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και υπάγονται σε μία από τις παραπάνω θεματικές ενότητες και Μικρές και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) υπό προϋποθέσεις.Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τους όρους και προϋποθέσεις υπάρχει στην ενότητα ""Όροι και Προϋποθέσεις"" καθώς και στην προδημοσίευση στα Συνημμένα Αρχεία.