Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αυγουστος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

21/6/2013: Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ         ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ       14473

 

Θέμα:             Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πεζά 17 Ιουνίου 2013

 

 

 

Προς               Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής      

 

ENTAΥΘΑ


 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής την 21η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.

Προέλεγχος ισολογισμού 31.12.11 και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

2.

Καθορισμός τελών ταφής, εκταφής, ανακομιδής νεκρών και δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου

3.

Ψήφιση πίστωσης για βραχυχρόνια μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων

4.

Έγκριση της 558/13735/10.6.13 απόφασης Δημάρχου και εξέταση νομικής γνωμάτευσης επί του νομικού χειρισμού της 1209/1119/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

5.

Ορισμός γνωμοδότησης για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την συζήτηση Προσφυγής της εταιρείας ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΚΟΣΑΛΗ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

6.

Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συμβιβαστικών πράξεων

7.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή νομικής γνωμάτευσης περί νομιμότητας θέσης υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία

8.

Έγκριση πίνακα αμοιβών του δικηγόρου κ. Λαγουδάκη Κωνσταντίνου

9.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη αμοιβών διενεργούντων εργασίες εκταφής νεκρών σύμφωνα με την 54/2013 οικεία μελέτη

10.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη καθαρισμού αλσυλίων-φαραγγιών σύμφωνα με την  οικεία μελέτη

11.

Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων εκτέλεσης έργων

12.

Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια πινακίδων αποτροπής ρίψης μπαζών και λοιπών αποβλήτων

13.

Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εδαφολογικού - εδαφοβελτιωτικού υλικού

14.

Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λοιπών παροχών εργατοτεχνικού προσωπικού (είδη ατομικής προστασίας)

15.

Απαλλαγή του υπολόγου εντάλματος προπληρωμής Σαπουντζή Κωνσταντίνου ο οποίος ορίστηκε με την 148/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

16.

Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

17.

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικών ειδών

18.

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμάτων

19.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων

20.

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη νομικών και συμβολαιογράφων


Ο Πρόεδρος
 
 
 
Χαραλαμπάκης Γεώργιος